สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดพิธีออนไลน์มอบเงินสนับสนุนชมรมนักศึกษาไทยในคูเว

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดพิธีออนไลน์มอบเงินสนับสนุนชมรมนักศึกษาไทยในคูเว

2 มิ.ย. 2564

49 view
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 11.30 – 12.30 น. สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดพิธีมอบเงินสนับสนุนสำหรับการดำเนินโครงการและกิจกรรมของชมรมนักศึกษาไทยในคูเวต สำหรับปีการศึกษา 2563-2564 โดยเชิญนายวีรยุทธ ด้วงประภัศร์ นายมุสลิม รอฮิง และนายมุสตากีม โต๊ะแอ รวม 3 คน เป็นผู้แทนนักเรียนรับมอบเงิน รวมทั้งยังได้จัดพิธีแบบออนไลน์ให้แก่นักเรียน นักศึกษาไทยอื่น ๆ ที่ลาพักร้อนกลับไทยจำนวน 20 คน ร่วมแสดงความยินดีและร่วมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมในปีนี้
เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของชมรมฯ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัดโควิด-19 ข้อเสนอการจัดทำ Facebook ชมรมนักศึกษาไทยคูเวต โดยระบุข้อมูลต่าง ๆ เช่น ชื่อนักเรียน กิจกรรมต่าง ๆ ข้อมูลทุนการศึกษา และการมาศึกษาในคูเวต เป็นต้น และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ข้อมูลแก่นักเรียนที่ยังอยู่ในไทยเกี่ยวกับขั้นตอนและมาตรการของทางการคูเวตสำหรับเดินทางกลับมายังคูเวต
เอกอัครราชทูตฯ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาไทย จำนวน 3 คน ที่ได้รับทุนจากคูเวต ซึ่งได้จบการศึกษาในปีนี้ นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้จัดรถไปส่งอาหารกล่องให้แก่นักเรียนที่หอพักนักเรียนในวันดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้ ชมรมนักศึกษาไทยในคูเวตมีแผนจะจัดกิจกรรม เช่น การโต้วาที กีฬาสี ทัศนศึกษา และจิตอาสา ปัจจุบัน ชมรมฯ มีสมาชิกทั้งหมด 53 คน แบ่งเป็นนักเรียนชาย 29 คน และนักเรียนหญิง 24 คน เป็นนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย 28 คน นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 25 คน
 
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ