ออท. ถ่ายทำรายการพิเศษเนื่องในเทศกาลรอมฎอนของสถานีโทรทัศน์ KTV2

ออท. ถ่ายทำรายการพิเศษเนื่องในเทศกาลรอมฎอนของสถานีโทรทัศน์ KTV2

2 มิ.ย. 2564

35 view

เมื่อวันที่ 10 และ 18 มีนาคม 2564 เอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมถ่ายทำรายการของสถานีโทรทัศน์ KTV2 ซึ่งเป็นรายการพิเศษจะออกอากาศในช่วงเทศกาลรอมฎอน โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถวายพระพรเจ้าผู้ครองรัฐคูเวต และมกุฎราชกุมารของคูเวต และแสดงความยินดีต่อรัฐบาลคูเวตและประชาชนชาวคูเวตเนื่องในโอกาสเทศกาลรอมฎอน รวมถึงได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการเตรียมการสำหรับเทศกาลรอมฎอนในประเทศไทย สถานที่ดูพระจันทร์ การเตรียมตัวก่อนการถือศีลอด การถือศีลอด อาหารไทยในช่วงถือศีลอด มัสยิดสำคัญใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการเฉลิมฉลองวันอีฎิลฟีตร์ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวจะออกอากาศในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนรอมฎอน เวลา 18.00 น.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ