หนังสือพิมพ์ Al-Qabas ตีพิมพ์ Supplement ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ Al-Qabas ตีพิมพ์ Supplement ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 มิ.ย. 2565

| 83 view

หนังสือพิมพ์ Al-Qabas ฉบับวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ตีพิมพ์ supplement เรื่องความสัมพันธ์ไทย-คูเวตครบรอบ 59 ปี การเดินทางเข้าไทย การรักษาพยาบาล-wellness หุ่นยนต์รักษาพยาบาล การท่องเที่ยว soft power - ข้าวเหนียวมะม่วง - อาหาร - มวยไทย ตามโครงการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ดังรายละเอียดในรูปภาพและเอกสารประกอบ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

Thailand_Kuwait_Supplement_14_June_2022.pdf