เอกอัครราชทูตฯ ร่วมพิธีเปิดงาน ASEAN Fest 2022 ณ ซุเปอร์มาร์เก็ต Lulu

เอกอัครราชทูตฯ ร่วมพิธีเปิดงาน ASEAN Fest 2022 ณ ซุเปอร์มาร์เก็ต Lulu

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 มิ.ย. 2565

| 50 view

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น. เอกอัครราชทูตฯ ร่วมพิธีเปิดงาน ASEAN Fest 2022 ณ ซุเปอร์มาร์เก็ต Lulu สาขา Dajeej โดยเป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าและอาหารอาเซียน ซึ่งสินค้าไทยเป็นที่นิยมและจำหน่ายในซุเปอร์มาร์เก็ตดังกล่าวจำนวนมากถึง 260 รายการ และสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมออกร้านแสดงสินค้าไทย พร้อมกับจัดการแสดงรำไทย และจัดฉายคลิปวิดีโอการท่องเที่ยวไทยและสินค้าไทยแก่ผู้เข้าร่วมงานด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ