เอกอัครราชทูตฯ หารือกับผู้จัดการสายการบิน Qatar Airways ประจำคูเวต

เอกอัครราชทูตฯ หารือกับผู้จัดการสายการบิน Qatar Airways ประจำคูเวต

2 มิ.ย. 2564

60 view
เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 64 เวลา 11.00 – 11.30 น. เอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญนาย Fadi Hijazin, ผู้จัดการสายการบิน Qatar Airways ประจำคูเวต มาหารือเรื่องความร่วมมือระหว่าง 2 ฝ่าย โดยมีสาระสำคัญดังนี้
1. เอกอัครราชทูตฯ ขอบคุณสายการบิน Qatar Airways ที่ช่วยบริการเที่ยวบินพิเศษในการอพยพคนไทยในคูเวต เดินทางกลับประเทศในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา 7 เดือน เป็นจำนวน 19 ครั้ง รวมผู้โดยสารทั้งสิ้น 811 คน ทั้งนี้ ขอให้สายการบินช่วยดูแลอำนายความสะดวกให้แก่คนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศ และที่จะเดินทางมาคูเวตต่อไปด้วย
2. เอกอัครราชทูตฯ แจ้งว่า ปัจจุบันไทยเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโควิดและได้พิจารณาผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิดระดับหนึ่งแล้ว โดยลดการกักตัวลงจาก 14 วัน เหลือ 10 วัน และนักท่องเที่ยวที่ได้รับการฉีดวัคซีนจากต้นทางแล้ว ก็จะได้รับการผ่อนผันเป็นการกักตัว 7 วัน ในเบื้องต้นทราบว่าภูเก็ตจะเป็นเมืองแรกที่จะเริ่มผ่อนผันเป็นกรณีพิเศษที่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่รับการฉีดวัคซีนแล้วท่องเที่ยวในพื้นที่จำกัดเฉพาะได้ โดยไม่ต้องกักตัวในโรงแรม ซึ่งน่าจะเป็นโอกาสที่ดีทางธุรกิจของสายการบิน และการส่งเสริมการท่องเที่ยว หาก Qatar Airways จะพิจารณาเที่ยวบินตรงจากคูเวตไปที่ภูเก็ตด้วย
ผู้จัดการสายการบินรับทราบข่าวด้วยความยินดีและจะพิจารณาจัดเที่ยวบินตรง คูเวต-ภูเก็ต ในช่วงหลังเดือนรอมฎอนหรือฤดูถือศีลอด ซึ่งจะแจ้งผลให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ