สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดเตรียมยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรและสิ่งของใช้จำเป็นเพื่อนำไปแจกจ่ายให้คนไทยที่ทำงานในแคมป์

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดเตรียมยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรและสิ่งของใช้จำเป็นเพื่อนำไปแจกจ่ายให้คนไทยที่ทำงานในแคมป์

1 ก.ย. 2564

26 view

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดเตรียมยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรและสิ่งของใช้จำเป็น บรรจุลงในถุงยังชีพเพื่อนำไปแจกจ่ายให้คนไทยที่ทำงานในแคมป์ Mustafa Karam/ Kukje Al Zour Shaline/ UGCC Camp/ Ahmadian Camp/ Combined Group Camp ในวันพุธที่ 1 กันยายน 2564 ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 16.00 น. และแคมป์ Hyundai HDKC และ Hyundai HSSJV ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 ช่วงเที่ยง ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ดังนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน และขอเป็นกำลังใจให้ทำงานด้วยความปลอดภัยและราบรื่น สำหรับชุมชนไทยอื่น ๆ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดเตรียมยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรและสิ่งของจำเป็น โดยจะแจ้งให้ทราบวัน-เวลารับของในลำดับต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ