สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต มอบถุงยังชีพแก่แรงงานไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต มอบถุงยังชีพแก่แรงงานไทย

2 ก.ย. 2564

25 view

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ได้จัดถุงยังชีพ ประกอบด้วยหน้ากากอนามัย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ของใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรและอาหารกล่อง จำนวน 63 ชุด ไปมอบแก่แรงงานไทยที่ทำงานอยู่ตามไซต์งานและแคมป์ที่พักของบริษัทต่าง ๆ รวม 5 แห่ง ได้แก่ บริษัท Mustafa Karam, Kukje Al Zour Shoreline, UGCC, Ahmadian และ Combined Group

ปัจจุบัน สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบถุงยังชีพและยา รวมทั้งเวชภัณฑ์ให้แก่พี่น้องชาวไทยในคูเวตแล้วจำนวนทั้งสิ้น 453 ราย ครอบคลุมทั้งกลุ่มแรงงาน นักเรียน/นักศึกษา ช่างฝีมือ และกลุ่มงานบริการต่าง ๆ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะทยอยมอบถุงยังชีพต่อไป โดยมีกำหนดจะนำถุงยังชีพส่วนหนึ่งไปมอบแก่แรงงานไทยของบริษัท Hyundai ที่แคมป์ที่พักคนงานในเขต Al Zour ในวันที่ 2 กันยายน 2564

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ