เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับบริษัท National Technology Enterprises Company (NTEC)

เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับบริษัท National Technology Enterprises Company (NTEC)

30 ส.ค. 2564

19 view

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับ Mr. Anas Meerza, Group CEO บริษัท National Technology Enterprises Company (NTEC) และ Mr. Abdullah A. Al Mutairi, CEO บริษัท EnerTech Holding Company (บริษัทลูกของ NTEC) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ พลังงานหมุนเวียนและสุขภาพ เป็นต้น โดยได้หารือเรื่อง 1.) การลงทุนในเขตระเบียงเศรษฐกิจ EEC ของไทย 2.) ความร่วมมือในธุรกิจพลังงานทางเลือกกับบริษัท Gulf Energy Development ของไทย และ 3.) การนำเข้าเศษปลาทูน่าจากเอกชนไทยมาผลิตปุ๋ยในคูเวต ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ