เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับบริษัท Alternative Energy Projects Co.

เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับบริษัท Alternative Energy Projects Co.

24 ส.ค. 2564

24 view

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับ Dr. Hassan Qasem, CEO ของบริษัท Alternative Energy Projects Co. ซึ่งทำธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนในคูเวต ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการร่วมลงทุนของบริษัทไทย เช่น บริษัท Gulf Energy Development และบริษัทอื่น ๆ ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ของคูเวต อนึ่ง การส่งเสริมการลงทุนของเอกชนไทยในคูเวต เป็นอีกหน้าที่หนึ่งของสถานเอกอัครราชทูตฯ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการค้า การท่องเที่ยว การเมือง และสร้างสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทยและคูเวต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ