ประกาศวันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ วันที่ 23 ตุลาคม 2566 - Embassy's holiday on 23 October 2023

ประกาศวันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ วันที่ 23 ตุลาคม 2566 - Embassy's holiday on 23 October 2023

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ต.ค. 2566

| 267 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ขอแจ้งประกาศวันหยุดราชการในวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 เนื่องในวันปิยมหาราช และจะเปิดทำการในวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566

The Royal Thai Embassy in Kuwait will be closed on Monday 23 October 2023 on the occasion of HM King Chulalongkorn Memorial Day. The Embassy will resume the duties on Tuesday 24 October 2023.

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ