เอกอัครราชทูตฯ ประชุมกับบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

เอกอัครราชทูตฯ ประชุมกับบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

4 มี.ค. 2564

124 view
 
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00-10.30 น. เอกอัครราชทูตฯ ได้ประชุมทางออนไลน์ร่วมกับนายรวิ กูรมะโรหิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจต่างประเทศ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) คณะเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ และนายปณต บุณยะโหตระ กงสุล (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ เกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทฯ ในคูเวต บริษัท กัลฟ์ฯ เป็นบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของไทยและได้แจ้งความสนใจต่อโครงการการผลิตไฟฟ้าจากแก๊สและพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในเขต Al-Shagaya Renewable Energy Park และที่อื่น ๆ ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในคูเวตรวมทั้งความร่วมมือระหว่างกันที่จะนัดหมายให้บริษัทฯ พบกับหน่วยงานด้านพลังงานของคูเวตและบริษัทเอกชนด้านพลังงานของคูเวตต่อไป โดยเห็นว่าจะมีส่วนช่วยส่งเสริมเอกชนไทยมาลงทุนในคูเวตมากขึ้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ