สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ได้จัดสัมมนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ได้จัดสัมมนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

2 มิ.ย. 2564

50 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ได้จัดสัมมนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 ระหว่าง เวลา 12.00 – 14.00 น. โดยสรุปผลการสัมมนา อาทิ การขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 ได้แก่ ใส่หน้ากากและล้างมือ การปรับปรุงงานบริการด้านกงสุล และการส่งเสริมการค้าและการลงทุนของไทยในคูเวต เช่น การส่งเสริมเทศกาลสงกรานต์การกินอาหารไทยและทำอาหารไทยที่บ้าน
และการเตรียมการ Thai Mart เป็นต้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ