เอกอัครราชทูตฯ แวะเยี่ยมนาย Zoher Al Yacob เจ้าของบริษัท Spa Times

เอกอัครราชทูตฯ แวะเยี่ยมนาย Zoher Al Yacob เจ้าของบริษัท Spa Times

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ส.ค. 2565

| 251 view

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เอกอัครราชทูตฯ แวะเยี่ยมนาย Zoher Al Yacob เจ้าของบริษัท Spa Times ซึ่งมีจำนวนพนักงานนวดสปาคนไทยกว่าร้อยคน (มากที่สุดในคูเวต) เพื่อขอบคุณที่ดูแลพนักงานเป็นอย่างดีและพร้อมสนับสนุนการว่าจ้างพนักงานไทยเพิ่มขึ้นต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ