ขอแนะนำ "น้องกระรอก" แมวสัญลักษณ์ประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ

ขอแนะนำ "น้องกระรอก" แมวสัญลักษณ์ประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 พ.ย. 2565

| 56 view

ขอแนะนำ "น้องกระรอก" แมวสัญลักษณ์ประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ ลูกของแมวจรที่แม่แมวพามาขออาศัยตั้งแต่เกิด

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ