วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ต.ค. 2566

| 676 view

วันปิยมหาราช

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

ข้าพระพุทธเจ้า นายเอกพล พูลพิพัฒน์ เอกอัครราชทูต 

ข้าราชการและประชาชนชาวไทยที่พำนักในรัฐคูเวต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ