เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับรักษาการคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยคูเวต

เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับรักษาการคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยคูเวต

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 พ.ย. 2565

| 218 view

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับ Dr. Sami Abdullah Al-Draie รักษาการคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยคูเวต และ Dr. Mohammad Al-Khedher รักษาการรองคณบดีฯ เพื่อติดตามผลการสมัครทุนการศึกษาปริญญาตรีด้านวิศวกรรมปิโตรเคมีและด้านศาสนาอิสลามของนักเรียนไทย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ แจ้งว่า จะแจ้งผลผู้ผ่านการคัดเลือกและการจัดทำวีซ่าเสร็จในต้นเดือนธันวาคม สำหรับนักเรียนที่จะเดินทางมาศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ซึ่งเปิดภาคเรียนในช่วงเดือนมกราคม 2566 เมื่อสิ้นสุดการหารือ เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบของที่ระลึกแก่ฝ่ายคูเวต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ