เอกอัครราชทูตฯ เข้าเฝ้ามกุฏราชกุมารแห่งรัฐคูเวต ผู้แทนพระองค์เจ้าผู้ครองรัฐคูเวต เพื่อถวายพระราชสาส์นตราตั้งฯ

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเฝ้ามกุฏราชกุมารแห่งรัฐคูเวต ผู้แทนพระองค์เจ้าผู้ครองรัฐคูเวต เพื่อถวายพระราชสาส์นตราตั้งฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 พ.ย. 2566

| 270 view

นายเอกพล พูลพิพัฒน์ เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าเฝ้า เชค มิชอัล อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาฮ์ (His Highness Sheikh Meshaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah) มกุฎราชกุมารแห่งรัฐคูเวต ผู้แทนพระองค์ เชค นาวัฟ อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาฮ์ (His Highness Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah) เจ้าผู้ครองรัฐคูเวต เพื่อถวายพระราชสาส์นตราตั้งฯ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ พระราชวังบายัน

His Excellency Ekapol Poolpipat, Ambassador presented the letter of Credence to His Highness Sheikh Meshaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Crown Prince of the State of Kuwait on 15 November 2023 at Bayan Palace 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ