ผู้จัดการ บ. Al Fajer เจ้าของโรงแรม Dusit Princess Mahboula Kuwait เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ คูเวต

ผู้จัดการ บ. Al Fajer เจ้าของโรงแรม Dusit Princess Mahboula Kuwait เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ คูเวต

4 มี.ค. 2564

158 view
ผู้จัดการ บ. Al Fajer เจ้าของโรงแรม Dusit Princess Mahboula Kuwait เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ คูเวต
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 10.00-10.30 น. นาย Nashat Demyan , Development Manager ของบริษัท Al Fajer ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายรุจ ธรรมมงคล เอกอัครราชทูต ณ คูเวต และแจ้งความคืบหน้าของการก่อสร้างโรงแรม Dusit Princess Mahboula Kuwait ซึ่งจะแล้วเสร็จในอีก 2 ปี ข้างหน้า รวมทั้งการว่าจ้างคนไทยในคูเวต นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพระหว่างโรงพยาบาล Dal Shifa กับโรงพยาบาลจากประเทศไทย และการร่วมลงทุนในโครงการด้านพลังงานระหว่างบริษัทคูเวตและบริษัทจากประเทศไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ