เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ มอบอาหารและเวชภัณฑ์ให้แก่นักเรียนไทยในคูเวต

เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ มอบอาหารและเวชภัณฑ์ให้แก่นักเรียนไทยในคูเวต

4 มี.ค. 2564

105 view
 
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบหมายให้ น.ส. พิฐรา นวรัตน์ ที่ปรึกษา นายวีรวัฒน์ สุขุวัฒนา ที่ปรึกษา และนางสงกรานต์ พิมพ์สวัสดิ์ เลขานุการโท จัดอาหาร เวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัย และของใช้ที่จำเป็นไปมอบให้แก่ตัวแทนนักเรียนไทยที่หอพักนักเรียนชายและหญิงในระดับมัธยมศึกษาโรงเรียน Mahad Deeny Qurtuba Banat และโรงเรียน Abdul Rahman Al-Sumait Institute for Boys และระดับอุดมศึกษาที่ Kuwait University และ The Public Authority for Applied Education and Training (PAAET) เพื่อนำไปมอบให้แก่นักเรียนไทยที่พักอยู่ในหอพักนักเรียน รวมทั้งหมด 30 คน นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้สอบถามสารทุกข์สุขดิบและความเป็นอยู่ของนักเรียนไทยในคูเวต รวมถึงมาตรการการป้องกันเชื้อโควิด-19 ในหอพักนักเรียน โดยนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในคูเวต ทางการคูเวตได้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นในลักษณะออนไลน์ ตลอดจนไม่อนุญาตให้นักเรียนเดินทางออกจากหอพักนักเรียน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ