วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 พ.ย. 2565

| 373 view

Office Hours      8.30 - 14.30 hrs

Visa Section    

     Application    8.30 - 12.30 hrs  

     Collection    14.00 - 14.30 hrs

Holiday              Friday and Saturday

 

Official Holiday in 2013

**********

 

January

1 (Tuesday)

New Year’s Day

  24 (Thursday)

Prophet Moh. Birthday

February

25 (Monday)

National Day*

 

26 (Tuesday)

Liberation Day *

April

7 (Sunday)

Substitution for Chakri Memorial Day

 

14 (Sunday)

Songkran Festival Day

 

15 (Monday)

Songkran Festival Day

May

5 (Sunday)

Coronation Day

 

26 (Sunday)

Substituted for Visakha Bucha Day

June

4 (Tuesday)

AAscension Day of the Prophet*

August

7 (Wednesday)

Eid Al-Fitr Holiday*

 

8 (Thursday)

Eid Al-Fitr Holiday*

 

12 (Monday)

Queen's Birthday

October

15 (Tuesday)

Eid Al-Adha Holiday*

 

16 (Wednesday)

Eid Al-Adha Holiday*

 

17 (Thursday)

Eid Al-Adha Holiday*

  23 (Wednesday)

King Rama VI Memorial Day

November 4 (Monday)

Islamic New Year*

December

5 (Thursday)

 King’s Birthday & National Day

 

31(Tuesday)

New Year Eve

                                                               

* Public Holidays in Kuwait /Subject to change