วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ก.ย. 2565

| 238 view
Royal Thai Embassy
Jabriya Area,Block 6, Street 8,
Villa 1 P.O. Box 66647
Bayan 43757 Kuwait


Tel. (96-5) 2531-7530-1, 2531-4870
VOIP: 522301,522302,522303, 522305
Fax. (96-5) 253317532

E-mail : [email protected]
Website : http://kuwait.thaiembassy.org


Office Hours : 08.30-14.30
Visa and Consular section : 08.30-12.30
Weekend Friday and Saturday