สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต (Kuwait)

รายละเอียดสถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต


(Kuwait)

ที่ตั้ง

Jabriya,Block No. 6, Street No. 8, Villa 1 P.O.Box 66647 Bayan 43757 Kuwait

วันที่ทำการ

Sunday -Thursday | Weekend : Friday and Saturday

เวลาทำการ

08.30-14.30

เวลาทำการของวีซ่า

08.00-12.30

เบอร์ติดต่อ

(965) 2531-7530, 2531-75301, 2531-4870 VOIP : 522302/ 522303/ 522304/ 522305/ 522306

แฟ็กซ์

(965) 2533-7532

อีเมล

เว็บไซต์

รายชื่อบุคลากร

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
(Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary)

- นายรุจ ธรรมมงคล
(MR. ROOGE THAMMONGKOL)

Minister Counsellor
(Minister Counsellor)

-

Counsellor
(Counsellor)

- นายวัฒนชัย นิรันดร
(MR. WATTANACHAI NIRUNDORN)

- นายวีรวัฒน์ สุขุวัฒนา
(MR. WEERAWAT SUKUWATTANA)

First Secretary
(First Secretary)

- นายสรัญญู บุหลัง
(MR. SARANYU BULANG)

Third Secretary
(Third Secretary)

- นางสาวสุดารัตน์ แนบฉิมพลี
(MISS SUDARAT NABCHIMPLEE)