สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต (Kuwait)

รายละเอียดสถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต


(Kuwait)

ที่ตั้ง

Villa 3, Street 21, Block 6, Bayan, P.O. Box 66647 Bayan 43757 Kuwait

วันที่ทำการ

Sunday -Thursday | Weekend : Friday and Saturday

เวลาทำการ

09.00 - 15.00

เวลาทำการของวีซ่า

09.00 - 12.00

เบอร์ติดต่อ

(+965) 25385050

แฟ็กซ์

(+965) 25381695

อีเมล

เว็บไซต์

รายชื่อบุคลากร

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
(Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary)

- นายเอกพล พูลพิพัฒน์
(MR. EKAPOL POOLPIPAT)

Minister Counsellor
(Minister Counsellor)

-

Counsellor
(Counsellor)

- นายวัฒนชัย นิรันดร
(MR. WATTANACHAI NIRUNDORN)

- นายวีรวัฒน์ สุขุวัฒนา
(MR. WEERAWAT SUKUWATTANA)

First Secretary
(First Secretary)

- นายสรัญญู บุหลัง
(MR. SARANYU BULANG)

Second Secretary
(Second Secretary)

- นางสาวสุดารัตน์ แนบฉิมพลี
(MISS SUDARAT NABCHIMPLEE)