วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ส.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 1,719 view

คนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศควรจะลงทะเบียนให้กระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัคคราชทูตทราบเพื่อให้สามารถติดต่อและส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือท่านในกรณีฉุกเฉิน ตามลิงค์ต่อไปนี้

  1. ลงทะเบียนกับกรมการกงสุล https://consular.mfa.go.th/th/publicform-form/แบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยในต่างประเทศ
  2. ลงทะเบียนกับสถานเอกอัคคราชทูต ณ คูเวต
    โดยเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตัวเองที่สถานเอกอัครราชทูต หรือสามารถแจ้งข้อมูล (ชื่อ-นามกสุล / เลขที่บัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง / อาชีพ / เบอร์ติดต่อ) ผ่านทาง Facebook messenger ของสถานเอกอัครราชทูตฯ (https://www.facebook.com/thaiemkw/)