พนักงานต้อนรับไทยสายการบิน Kuwait Airways เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

พนักงานต้อนรับไทยสายการบิน Kuwait Airways เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ส.ค. 2565

| 441 view

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. พนักงานต้อนรับไทยสายการบิน Kuwait Airways จำนวน 10 คน เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ เพื่อแสดงความขอบคุณที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ความช่วยเหลือ ซึ่งทำให้มีโอกาสกลับมาทำงานอีกครั้ง ภายหลังต้องยุติสัญญาจ้างในช่วงโควิดระบาดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ