สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ส.ค. 2565

| 535 view

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 19.30 น. สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ ช่วยเหลือชุมชนไทยและแรงงานไทยที่ประสบปัญหาตกทุกข์ได้ยาก รวมทั้งช่วยงานและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ รวม 16 คน ได้แก่ (1) คุณสมนึก สายประเสริฐ (2) คุณอัญญกร จันทร์ภิรมย์ (3) คุณพานแก้ว สุวรรณธาดา (4) คุณศิริรัตน์ เกรวัล (ติดธุระไม่ได้มาร่วมงาน) (5) คุณปิ่นปรากรม เกิดคำ (6) คุณดวงรัตน์ ดีใจ (7) คุณวรัฐา ศุภากร เพชรศิริ (8) คุณปิยะ แม้นมินทร์ (9) คุณฟาติมา โซ่เงิน (10) คุณรัชนี มีระหันนอก (11) คุณธนาภรณ์ เสาหิน (12) คุณพรหรัณย์ สัตยาคุณ (13) คุณรัตนาพร ศรีรัศมี (14) คุณทวีศักดิ์ บุญพรหม (15) คุณพชรวัฒน์ วิสิญศุภางค์กุล (16) คุณภาสินี บูฮามัด (ติดธุระไม่ได้มาร่วมงาน)  ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ กล่าวขอบคุณชุมชนไทยในคูเวตที่ให้การสนับสนุนสถานเอกอัครราชทูตฯ มาโดยตลอด

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ