พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพวงมาลา และกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพวงมาลา และกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ต.ค. 2566

| 181 view

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพวงมาลา และกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายเอกพล พูลพิพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ คูเวต พร้อมด้วยข้าราชการและคู่สมรส ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และผู้แทนชุมชนชาวไทยในคูเวต ด้วยความร่วมมือกับกระทรวงการสังคมและพัฒนาชุมชนคูเวต จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยมอบสิ่งของที่จำเป็นแก่ผู้สูงอายุและเด็กที่สถานสงเคราะห์คูเวตด้วย

On the occasion of Navamindra Maharaj Day and His Majesty King Rama IX the Great Memorial day 13 October 2023, which marks the 7th anniversary of the passing of His Majesty, His Excellency Mr. Ekapol Poolpipat, Ambassador, presided over a wreath-laying ceremony. The Royal Thai Embassy's officials and spouses attended the ceremony to pay homage to His Majesty the Late King. On this opportunity, the officials and spouses of the Royal Thai Embassy and representatives of the Thai community in Kuwait, organized a royal volunteer activity at the Social Care Home in Kuwait to offer some necessities to in tribute to the late King Rama IX. The Undersecretary of the Social Welfare Sector, Ministry of Social Affairs and Community Development of Kuwait, Mr. Musallam Al-Subaie, welcomed the Thai volunteers at the Social Care Home. 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ