เอกอัครราชทูต ณ คูเวต ได้เข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายพระราชสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศไทยประจำรัฐคูเวตแด่เจ้าผู้ครองรัฐคูเวต

เอกอัครราชทูต ณ คูเวต ได้เข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายพระราชสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศไทยประจำรัฐคูเวตแด่เจ้าผู้ครองรัฐคูเวต

28 ธ.ค. 2563

31 view

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายรุจ ธรรมมงคล เอกอัครราชทูต ณ คูเวต ได้เข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายพระราชสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศไทยประจำรัฐคูเวตแด่ เชค นาวาฟ อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาฮ์ (His Highness Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah) เจ้าผู้ครองรัฐคูเวต ณ พระราชวังบายัน

ในโอกาสนี้ เจ้าผู้ครองรัฐคูเวตทรงมีพระราชปฏิสันถารกับเอกอัครราชทูตฯ ถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างสองประเทศ โดยคูเวตพร้อมที่จะร่วมมือกับไทยในการกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และทรงอำนวยคำถวายพระพรไปยังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงพระเจริญ เอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความยินดีต่อการขึ้นครองราชย์ของเจ้าผู้ครองรัฐ รวมทั้งยินดีต่อการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ของคูเวตหลังจากการเลือกตั้ง นอกจากนี้ ในปี 2566 ซึ่งจะครบรอบ 60 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-คูเวต เอกอัครราชทูตฯ จะร่วมมือกับรัฐบาลคูเวตในการส่งเสริมความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ รวมถึงจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าว และได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมือในทุกด้านของไทยกับคูเวตให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ