เอกอัครราชทูต ณ คูเวตหารือร่วมกับเลขาธิการกรอบความร่วมมือแห่งเอเชีย (ACD)

เอกอัครราชทูต ณ คูเวตหารือร่วมกับเลขาธิการกรอบความร่วมมือแห่งเอเชีย (ACD)

29 ธ.ค. 2563

35 view

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 นายรุจ ธรรมมงคล เอกอัครราชทูต ณ คูเวต ได้เข้าพบหารือกับนายพรชัย ด่านวิวัฒน์ เลขาธิการ ACD ที่สำนักเลขาธิการ ACD  โดยเลขาธิการ  ACD ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับเอกอัครราชทูตฯ สำหรับการมารับตำแหน่งใหม่ที่คูเวต รวมทั้งขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ได้ให้ความร่วมมือกับสำนักเลขาธิการ ACD มาโดยตลอด นอกจากนี้ เลขาธิการฯ และเอกอัครราชทูตฯ ได้หารือร่วมกันในเรื่องโครงสร้างขององค์กร ความร่วมมือระหว่าง ACD กับประเทศสมาชิกในด้านการค้า การลงทุน พลังงานทางเลือก สาธารณสุข และการท่องเที่ยว และการเตรียมการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีโดยมีตุรกีเป็นเจ้าภาพในวันที่ 21 มกราคม 2564

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ