บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ The Times Kuwait เข้าพบหารือเอกอัครราชทูต ณ คูเวต

บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ The Times Kuwait เข้าพบหารือเอกอัครราชทูต ณ คูเวต

17 ธ.ค. 2563

45 view

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 10.30 - 11.30 น. นาย Reaven D'Souza บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ The Times Kuwait ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-คูเวต การเตรียมการสำหรับการเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-คูเวต สถานการณ์การเมืองและการเลือกตั้งในคูเวต เศรษฐกิจในคูเวตและภูมิภาค GCC สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลอดจนโครงการความร่วมมือระหว่างหนังสือพิมพ์ The Times Kuwait กับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยและโครงการความร่วมมือไทย-คูเวตในสื่อสิ่งพิมพ์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ