สถานที่ทำการ

สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต

ที่ตั้ง :

Jabriya Area,Block 6, Street 8, Villa 1 P.O. Box 66647 Bayan 43757 Kuwait

เบอร์ติดต่อ :

(96-5) 2531-7530-1, 2531-4870 VoIP : 522301,522302,522303

เปิดให้บริการ :

8.30 - 14.30 | Visa and Consular section : 08.30-12.30