วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ก.ย. 2565

| 163 view

Untitled

เรียน ชุมชนไทยในคูเวต

ผมได้รับโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ คูเวต และได้เดินทางถึงคูเวตเมื่อวานนี้ เวลา 04.00 น. ทั้งนี้ ผมอยู่ในระหว่างการกักตัว 14 วัน เพื่อปฏิบัติตามระเบียบของรัฐบาลคูเวตในการกักตัว ป้องกันโรคไวรัสโควิด 19

ผมมีความยินดีที่จะไปทำความรู้จักและพบปะทุกท่านที่พำนักอาศัยและประกอบอาชีพในคูเวตและจะจัดกิจกรรม/งานเลี้ยงเพื่อร่วมสังสรรค์กับคนไทยที่รักทุกท่านในโอกาสที่อำนวยต่อไป

สุดท้ายนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง คุ้มครองทุกท่านปราศจากโรคภัย

สถานเอกอัครราชทูตฯพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่คนไทยทุกคน และเราจะร่วมสร้างความสุข ความเจริญ และชุมชนไทยที่เข้มแข็งต่อไป


นายรุจ ธรรมมงคล                             

เอกอัครราชทูต  ณ คูเวต