งาน ASEAN Day Dinner

งาน ASEAN Day Dinner

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ส.ค. 2565

| 127 view

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น. เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียเชิญเอกอัครราชทูตอาเซียนเข้าร่วมงาน ASEAN Day Dinner ณ ทำเนียบ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ